งานไอที

หาคนเก่งในวันนี้เพื่องานใหญ่ในวันหน้า

ที่ Dexian เรารับรองว่าคุณจะได้คนที่ใช่ พร้อมทักษะที่ใช่ ในราคาที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาของเรามีคุณสมบัติครบถ้วน และทีมสรรหาพนักงานของเราก็มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี Dexian มีการประเมินทักษะของผู้สมัครแบบตัวต่อตัวที่เข้มงวดและได้มาตรฐาน เพื่อให้คุณได้รับผู้สมัครที่มีความสามารถทางเทคนิคตามที่ต้องการ

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาของเรายังมีทักษะทางสังคม (soft skills) ที่จะทำให้พวกเขาเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่มักถูกมองข้ามในกระบวนการให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ

บริการที่เรามี

สัญญาจ้าง

เราเลือกบุคคลที่ใช่กับตำแหน่งของคุณ จากกลุ่มผู้มีความสามารถด้านไอทีมากมาย ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า บุคคลนั้นจะมีทักษะทางเทคนิคและทักษะทางสังคมที่เข้ากับองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดี

สัญญาจ้างทดลองงาน

เราเข้าใจดีว่าบางครั้ง คุณอาจอยากลองจ้างงานดูก่อน เราจึงมีบริการรูปแบบสัญญาจ้างทดลองงาน เพื่อให้คุณมั่นใจว่าผู้สมัครนั้นเหมาะสมทั้งในด้านทักษะและความคิดอ่านอื่น ๆ

ที่ปรึกษา

ทำให้องค์กรของคุณเต็มไปด้วยผู้มีความสามารถ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

02
ดูอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

พลังงาน

บริการทางการเงินและบริการเฉพาะทาง

หน่วยงานภาครัฐ

การผลิตและยานยนต์

โทรคมนาคม

การขนส่ง

การขาย

บริการสุขภาพ

ชีววิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

ดูว่าเราจะช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไรบ้าง

arrow
arrow