Data & Analytics

Dexian จะร่วมมือกับองค์กรของคุณเพื่อออกแบบ สร้าง และสนับสนุนทีมงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางดำเนินงาน เพื่อทำให้เข้าใจข้อมูลทางธุรกิจมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการวิเคราะห์แนวโน้มหรือเทรนด์ต่าง ๆ

จุดเริ่มต้นของการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางคือแพลตฟอร์มข้อมูลที่ช่วยค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้ง IT และทีมในธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามหลัก Data democracy

สิ่งที่ทําให้เราแตกต่าง

 • การบริการด้านการโยกย้ายข้อมูล
 • ระบบแบบ On-Premiseไปยังคลาวด์และคลาวด์สู่คลาวด์
 • บริการวิศวกรรมข้อมูลใหม่
 • บริการสร้างภาพ/การรายงาน
 • การบริการด้านความปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
 • การวิเคราะห์และออกแบบเกล็ดหิมะ
 • การย้ายถิ่นและการใช้งานของระบบสโนว์แฟลก
 • การกำกับดูแลระบบสโนว์แฟลก
 • การจัดการข้อมูลหลัก
 • การวิเคราะห์ขั้นสูง
 • การจัดการดูแลระบบฐานข้อมูล
 • การตรวจสอบและสนับสนุน (ฐานข้อมูลคลังข้อมูลรายงาน BI และกระบวนการ ETL/ท่อข้อมูล
02

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง

 • เครื่องมือการโยกย้ายที่ไม่ซ้ำกันที่ช่วยย้ายแอพพลิเคชั่นจาก SAP HANA มาที่ ระบบสโนว์แฟลก
 • เฟรมเวิร์กแบบครบวงจรสำหรับการควบคุมเวอร์ชันและแดชบอร์ด BI แบบปรับใช้อัตโนมัติ
 • โค้ดและไลบรารีแบบใช้ซ้ำได้เพื่อกระตุ้นการพัฒนาและส่งผลออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น
03

หุ้นส่วนของเรา

 • Snowflake
 • SQL Server
 • Azure
 • Informatica
 • Qlik
 • IBM
 • Talend

ดูเพิ่มเติมว่าเครื่องมือและวิธีการของเราจะทำให้ข้อมูลของคุณเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

arrow
arrow