วิศวกรรม

ทีมงานจัดหาทรัพยากรบุคคลของเราจะช่วยให้ทีมของคุณมีทักษะทางวิศวกรรมและความรู้ทางเทคนิคครบถ้วนในด้านต่าง ๆ ทั้งพลังงาน พลังงานหมุนเวียน เซมิคอนดักเตอร์ และ ยานยนต์ไฟฟ้า

01

วิศวกรรมและการผลิต

 • วิศวกรรม
 • เซมิคอนดักเตอร์
 • การผลิต
 • ยานยนต์
 • ระบบสาธารณูปโภค
02

พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

 • น้ำมัน
 • แก๊ส
 • พลังงานหมุนเวียน
03

ขื่อตำแหน่งงานวิศวกรรม

 • วิศวกรเครื่องกล
 • วิศวกรทดสอบ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค
 • วิศวกรซ่อมบำรุง
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรขุดเจาะ
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • วิศวกรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • วิศวกรภาคสนาม
 • วิศวกรประยุกต์
 • วิศวกรกระบวนการผลิต
 • วิศวกรเคมี
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพ
 • วิศวกรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพ
 • วิศวกรอุปกรณ์
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 • วิศวกรความปลอดภัย
 • ผู้จัดการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรหมุนเวียน/แทนที่
 • วิศวกรทดสอบคุณภาพประจำโครงการ
 • วิศวกรห้องปฏิบัติการ
 • วิศวกรรมเครื่องจักรกลหมุน
 • วิศวกรนอกชายฝั่ง
 • หัวหน้าควบคุมการสำรวจและขุดเจาะนอกฝั่ง
 • วิศวกรขุดเจาะ
 • วิศวกรการผลิต
 • วิศวกรรมเครื่องกล (ระบบท่อ)
 • วิศวกรรมขุดเจาะ
 • วิศวกรทางการทะเล
 • วิศวกรโครงสร้างนอกชายฝั่งแบบลอยน้ำ
 • วิศวกรซ่อมบำรุงนอกชายฝั่ง
 • วิศวกรโครงสร้างนอกชายฝั่ง
 • วิศวกรปฏิบัติการนอกชายฝั่ง
 • วิศวกรธรณีเทคนิคนอกชายฝั่ง
 • วิศวกรสิ่งแวดล้อมนอกชายฝั่ง
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่งนอกชายฝั่ง
 • ที่ปรึกษาทางเทคนิคนอกชายฝั่ง
 • วิศวกรว่าจ้างนอกชายฝั่ง
 • ที่ปรึกษางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนอกชายฝั่ง
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพนอกชายฝั่ง