นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dexian

ที่ Dexian เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับ (1) ผู้สมัครงานกับเรา (2) พนักงานและที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานกับลูกค้าของเรา (3) ผู้ใช้งานเว็บไซต์ Dexian และ (4) ตัวแทนลูกค้าและผู้ให้บริการของเรา

นโยบายนี้ระบุถึงประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูล สถานการณ์ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูล และสิทธิของผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่อการยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งระบุมาตรการที่เราใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และช่องทางการติดต่อเราเรื่องแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและสิทธิของผู้ใช้งาน

01
คำชี้แจงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dexian

ที่ เด็กซ์เซี่ยน เรามองว่าเราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการด้านไอที และด้วยเหตุนี้ เราจึงตระหนักดีกว่าเรามีหน้าที่ปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมหรือนำมาใช้ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของ เด็กซ์เซี่ยน พาร์ทเนอร์ ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ของเรา การปกป้องข้อมูลเช่นนี้ ทำให้เรารักษาชื่อเสียงของเราในฐานะนายจ้างและพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือได้ รวมถึงทำให้ธุรกิจของเราเติบโตและมอบบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของเราได้ด้วย

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว Deixan ได้นำมาตรการความปลอดภัยที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมมาใช้

พนักงาน เด็กซ์เซี่ยน ทุกคนในทุกระดับ จะต้องรู้จักกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบและกระบวนการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเรามีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องข้อมูลที่เรามีและลดความเสี่ยงด้านการเงิน กฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูล ฝ่ายบริหารของ เด็กซ์เซี่ยน สนับสนุนระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว รวมถึงกำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว องค์กรพันธมิตร ซัพพลายเออร์ หรือคู่สัญญาของเรา

ผู้ควบคุมข้อมูล 

เด็กเซี่ยน เป็นผู้ควบคุมข้อมูล โดย เด็กซ์เซี่ยน ประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมายคือ Digital Intelligence Systems, LLC; DBA Dexian DISYS (“DISYS”); Signature Commercial Solutions, LLC; DBA Dexian Signature Consultants และบริษัทย่อยอื่น ๆ ที่ ไดซิส เป็นเจ้าของ หากต้องการติดต่อ เด็กซ์เซี่ยน โปรดดูที่ “ช่องทางติดต่อเรา” ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย เช่น เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของเรา โทรศัพท์ แฟกซ์ การสมัครงาน รวบถึงข้อมูลจากการจัดกิจกรรมเพื่อสรรหาบุคลากร และการติดต่อสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และผู้ให้บริการของเรา โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายอนุญาต ดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์)
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ต้องการให้เราติดต่อ
 • รายละเอียดงานที่ทําให้ เด็กซ์เซี่ยน และลูกค้า (สำหรับพนักงานและคู่สัญญา) และ
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจให้ผ่านแบบสอบถามหรือช่องทาง “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์

นอกจากนี้ หากคุณเป็นที่ปรึกษาหรือผู้สมัครงาน และสมัครงานหรือสร้างบัญชีเพื่อสมัครงานในตําแหน่งต่าง ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายอนุญาต ดังต่อไปนี้::

 • ประวัติการทำงานและการศึกษา
 • ความสามารถทางภาษาและทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • วันเกิด
 • เพศ
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • ความพิการและข้อมูลด้านสุขภาพ
 • ผลการตรวจสารเสพติดและประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสิทธิประโยชน์อื่นๆ;
 • ข้อมูลทางภาษี
 • ข้อมูลที่ได้จากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ และ
 • ข้อมูลที่ปรากฏบน ประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในสาขาอาชีพของคุณ และข้อมูลอื่น ๆ เรื่องคุณสมบัติของคุณที่เหมาะสมกับอาชีพ

นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลที่คุณให้เราเกี่ยวกับบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน

การใช้คุกกี้และเว็บบีคอน

“เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลฃด้วยวิธีการอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน และบันทึกกิจกรรมบนเซิร์ฟเวอร์ โดยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมด้วยวิธีการเหล่านี้ประกอบด้วย IP Address หมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์ ลักษณะบราวเซอร์ ลักษณะอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าภาษา URLs อ้างอิง ข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และข้อมูลสถิติการใช้งานอื่น ๆ

คุกกี้ คือไฟล์ที่เว็บไซต์ส่งให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ เพื่อระบุบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน หรือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและการตั้งค่าของบราวเซอร์

เว็บบีคอน หรือที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตแท็ก พิกเซลแท็ก หรือเคลียร์จีไอเอฟ จะเชื่อมต่อเว็บเพจเข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคุกกี้ เพื่อส่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้กลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

ด้วยวิธีการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยอัตโนมัตินี้ เราอาจได้รับ “”clickstream data”” ซึ่งเป็นบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับลิงก์และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้เข้าชมคลิกในขณะเข้าใช้งานเว็บไซต์ เมื่อผู้เข้าชมคลิกบนเว็บไซต์ อาจมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมนั้น โดยเราจะเชื่อมโยงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลบราวเซอร์ เข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เพื่อทำให้เรารู้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น คุณเปิดอีเมลที่พวกเราส่งให้หรือยัง

บราวเซอร์ของคุณอาจระบุวิธีการรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับคุกกี้บางประเภท หรือวิธีการจำกัดและปิดการใข้งานคุกกี้บางประเภท อย่างไรก็ตาม หากไม่มีคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด เราจะขอความยินยอมของคุณก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคุกกี้หรือวิธีการอัตโนมัติต่าง ๆ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เราอาจใช้ข้อมูลซึ่งระบุไว้ข้างต้นเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้กรอบกฎหมาย ดังต่อไปนี้:

 • ให้บริการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและเชื่อมโยงผู้คนกับงาน
 • สร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้ออนไลน์
 • ประมวลผลการจ่ายเงิน
 • บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ให้บริการของเรา
 • ส่งเสริมการขายผ่านสื่อ การแจ้งเตือนเรื่องตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ
 • ตอบคำถามรายบุคคล
 • ดำเนินงาน ประเมินผล และพัฒนาธุรกิจของเรา
 • ระบุ วิเคราะห์ และปกป้องข้อมูลจากการฉ้อโกงและการกระทำ คำร้อง และภาระผูกพันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาระผูกพันตามสัญญาและนโยบายของเรา

นอกจากนี้ หากคุณเป็นที่ปรึกษาหรือผู้สมัครงาน และสมัครงานหรือสร้างบัญชีเพื่อสมัครงานในตําแหน่งต่าง ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายอนุญาต ดังต่อไปนี้:

 • ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
 • ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
 • ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรม
 • ประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณในฐานะผู้สมัครงานตำแหน่งนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประวัติ และd
 • วิเคราะห์ข้อมูล เช่น วิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัคร ประเมินศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล ระบุทักษะที่ขาดแคลน เชื่อมโยงบุคคลกับโอกาสการทำงานที่น่าสนใจ และวิเคราะห์แนวโน้มเรื่องแนวทางการจ้างงานต่าง ๆ

เราอาจะใช้ข้อมูลในวิธีและรูปแบบอื่น ๆ โดยเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเมื่อถึงเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซล บันทึกกิจกรรมบนเซิร์ฟเวอร์ และวิธีการอัตโนมัติอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การปรับแต่งการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ การนำเสนอเนื้อหาตามความสนใจหรือลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ และการบริหารจัดการเว็บไซต์หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ทางธุรกิจของเรา เราจะขอความยินยอมของคุณก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคุกกี้หรือวิธีการอัตโนมัติต่าง ๆ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เราใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดูแลบริการเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์ และเว็บบีคอน เพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการนี้ (รวมถึง IP Address) อาจถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์การใข้งานเว็บไซต์ของเรา

การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนี้จะดำเนินการตามความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหลายประเด็น เช่น:

 • ความยินยอมอย่างชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญา และ/หรือ ข้อกำหนดเพื่อทำสัญญา เช่น การคำนวณภาษีเงินเดือนหรือความสอดคล้องกับสัญญาของลูกค้า โดยคุณจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลนี้ มิเช่นนั้นเราอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างกับคุณได้ เช่น การเสนอตำแหน่งงานหรือการคำนวณค่าจ้างและภาษี
 • การดำเนินธุรกิจบนฐานประโยชน์อันชอบธรรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเรา ซึ่งรวมถึงกรณีต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์การตลาด การทำการตลาดโดยตรง การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาและพัฒนาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูล และการปรับปรุงบริการที่เรามอบให้กับลูกค้า ผู้สมัคร และพนักงานของเรา
ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือในประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเฉพาะนั้น ๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ที่ให้บริการในนามของเราตามคำสั่งของเรา เช่น ผู้ให้บริการเรื่องการตรวจสอบประวัติ เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่จำเป็นสำหรับการให้บริการในนามของเราหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากคุณเป็นผู้สมัครงาน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับลูกค้าหรือคู่สัญญาของเรา ซึ่งอาจมีข้อเสนอหรือโอกาสการทำงานที่น่าสนใจสำหรับผู้สมัคร

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากมีความจำเป็นตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย ให้กับผู้มีอำนาจทางกฎหมายหรือหน่วยงานราชการอื่นตามคำขอเปิดเผยข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือทางการเงิน หรือสำหรับการสืบสวนการกระทำที่น่าสงสัย มีลักษณะฉ้อโกง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งเรายังสวงนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี ในกรณีที่เราขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ซึ่งรวมถึงในกรณีปรับโครงสร้างองค์กร เลิกกิจการ หรือชำระบัญชีด้วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dexian มีมาตรการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิค และมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์อย่างถูกต้อง มาตรการป้องการเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามประเภทและความอ่อนไหวของข้อมูลที่เรารวบรวมและจัดเก็บ เมื่อใดก็ตามที่เราเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเก็บข้อมูลไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น โดยคำนึงถึงกฎระเบียบและข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาการเก็บข้อมูลและบันทึก ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิและตัวเลือกของคุณ

“เรามีตัวเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ และวิธีการที่เราติดต่อกับคุณ โดยหากต้องการแก้ไขการตั้งค่า ขอให้ลบข้อมูลของคุณจากรายชื่อผู้รับอีเมล ใช้สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือส่งคำขอต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ “”ช่องทางติดต่อเรา”” ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

ตามที่กฎหมายกำหนด คุณอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ ขอให้เราแก้ไข ปรับปรุง ลบ หรือจำกัดข้อมูล โดยสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

คุณยังมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น รวมถึงสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้ หรือการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลาเมื่อมีเหตุอันควร และเราจะบันทึกการตั้งค่าของคุณไว้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ยื่นคำร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย”

การถ่ายโอนข้อมูล

“เว็บไซต์นี้ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในบางกรณี Dexian อาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ คุณรับทราบว่าการคุ้มครองข้อมูลและกรอบกฎหมายในประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อาจมีมาตรฐานความคุ้มครองที่ไม่ครอบคลุมเท่ากฎหมายในประเทศของคุณ รวมทั้งให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลของคุณตามที่ระบุในยโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศใน EEA และสวิตเซอร์แลนด์”

เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลที่สามหรือบริษัท ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Dexian และอาจมีวิธีการจัดการข้อมูลที่แตกต่างจากวิธีการของเรา บริษัทเหล่านี้อาจมีประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเอง ซึ่งเราแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบก่อนเสมอ เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการที่ไม่ใช่ของ Dexian

การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมถึงบทเสริมอื่นใด) อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของเราเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล โดยประกาศหรือข้อความท้ายนโยบายนี้จะระบุว่า นโยบายได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด

ช่องทางติดต่อเรา

Dexian เปิดรับข้อเสนอแนะเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการติดด่อเราเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ สามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล [email protected] เพื่อพูดคุยสอบถามหรือตรวจสอบความยินยอมต่อการใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดได้