บริการคลาวด์

Dexian พร้อมช่วยวางแผนและร่วมเปลี่ยนแบบระบบคลาวด์ของคุณไปด้วยกัน

ด้วยความรู้และประสบการณ์ของที่ปรึกษาด้านระบบคลาวด์กว่า 300 คน รวมทั้งที่ปรึกษาด้าน AppDev กว่า 1,800 คน เราจึงมีโมเดลการจัดการและเทคโนโลยีที่ครอบคลุม พร้อมรองรับโปรเจกต์เกี่ยวกับระบบคลาวด์ตามที่คุณต้องการ

เป้าหมายของ Dexian คือการช่วยให้ธุรกิจเปิดรับเทคโนโลยีและระบบคลาวด์เพื่อยกระดับการดำเนินงาน ประสบการณ์ของลูกค้า และผลประกอบการขององค์กร ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะนำเทคโนโลยีคลาวด์ล่าสุดมาใช้ออกแบบและสร้าง Solutions ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าของเรา

เราครอบคลุมบริการตั้งแต่ Cloud migration จนถึง Digital transformation พร้อมช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและใช้เทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ

01

บริการของเราให้ความสำคัญเรื่อง:

บริการที่เราให้คำปรึกษา:

 • การประเมินคลาวด์
 • การประเมินการกู้คืนระบบ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนคลาวด์

 

บริการย้ายข้อมูล

 • การใช้งานระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบและการย้ายข้อมูลด้วยระบบคลาวด์
 • กำหนดแนวทางการปรับใช้
 • การดำเนินการกู้คืนความเสียหาย
 • การรวมมัลติคลาวด์
 • การเปลี่ยนแปลงความปลอดภัยของระบบคลาวด์

 

บริการที่มีการจัดการ

 • การจัดการและดูแลระบบปฏิบัติการของระบบคลาวด์
 • การดําเนินงานระบบคลาวด์แบบไฮบริด
 • การจัดการการกู้คืนความเสียหาย
 • การบริหารจัดการด้านการเงิน
 • ฝ่ายบริหารทางด้านความปลอดภัยของระบบคลาวด์

 

บริการการเปลี่ยนแปลง

 • บริการการประเมินเชิงกลยุทธ์และที่ปรึกษา
 • การย้ายข้อมูลด้วยระบบคลาวด์
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้แอปพลิเคชั่นมีความทันสมัยมากขึ้น
 • บริการความช่วยเหลือด้านระบบคลาวด์ 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
 • การพัฒนากระบวนการทดสอบ
 • การมีส่วนร่วมตามขอบเขตที่กําหนดเอง
 • กระบวนการพัฒนาโปรแกรม

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง

 

กลยุทธ์การออกแบบระบบคลาวด์ที่จะดึงการจัดส่งแอปพลิเคชันจากการปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมของระบบคลาวด์

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสนอมุมมองเพิ่มเติมที่ควรรู้

ดูแลและตรวจสอบแอปพริเคชั่น และ สภาพแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจการจัดส่งที่สมบูรณ์ครบถ้วน

หุ้นส่วนของเรา

 

 • AWS
 • Azure
 • GCP
 • Hashicorp
 • SnowFlake
 • Appian
Woman in suit jacket looking at phone arrow

เริ่มบทสนทนา

arrow