บริการศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูล (Data center) เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ดังนั้นการสนับสนุนบริการด้าน IT และแอปพลิเคชันจึงเป็นเรื่องสำคัญในยุค Big Data นี้ ซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของคุณจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลอยู่ด้วย

ที่ Dexian เรามีประสบการณ์และทรัพยากรเพื่อการควบคุมดูแลและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ IT มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน และพึ่งพาได้

01

ความสามารถในการบริการการจัดการเซิร์ฟเวอร์ของเราครอบคลุมถึง:

  • การจำลองเสมือนและโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ
  • ความปลอดภัยของเครือข่าย
  • การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บ
  • มิดเดิลแวร์และฐานข้อมูล
  • การจัดการเฟิร์มแวร์และแพทช์

เริ่มบทสนทนา

arrow